Privacyverklaring

Om ons werk te kunnen doen zijn we bij Stichting Kinderen Kankervrij (hierna ‘KiKa’) afhankelijk van de steun van mensen zoals jij. We zijn daarom transparant over waarom we je persoonsgegevens vragen en wat we daarmee doen. We nemen je privacy heel serieus en zorgen ervoor dat je informatie bij ons veilig is. KiKa behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Aansprakelijkheid

KiKa sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door KiKa worden gewijzigd.


Aanpassingen

Indien je wat betreft je actiepagina aanpassingen wil maken, kan dat door in je eigen profiel aanpassingen te doen. Hier kun je ook je mailvoorkeuren en gegevens aanpassen. Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van algemene informatie van KiKa, dan kun je je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van dit formulier. Let op: dit gaat niet om informatie over je actie! Indien je wat betreft je actie/ actiepagina aanpassingen wil maken, kan dat door in je eigen profiel aanpassingen te doen. Hier kun je ook je mailvoorkeuren en gegevens aanpassen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan het noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Naast de verantwoordelijke autoriteiten hebben alleen externe dienstverleners die KiKa helpen bij het aanbieden van onze diensten mogelijk ook toegang tot jouw gegevens. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.
 
 
Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Ons privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door KiKa is verzameld en verwerkt. Voor vragen kun je contact opnemen met onze afdeling Informatie & Service. Onderaan elke pagina van deze website kun je de contactgegevens vinden.
Wanneer en waarom verzamelen we persoonsgegevens?
KiKa verzamelt persoonsgegevens bij het starten van een actie voor KiKa en het doen van een sponsoring. Daarnaast verzamelt KiKa persoonsgegevens bij het aangaan van een donateurschap of periodieke schenking, het abonneren op de KiKa nieuwsbrief of het aangaan van een samenwerking.

Deze gegevens worden verwerkt zodat jij een actiepagina kunt aanmaken en beheren, en KiKa jou kan ondersteunen en informeren. Dit doet KiKa ten behoeve van de administratie en/of om betrokkenen optimaal te kunnen begeleiden om jouw actie tot een groot succes te maken.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
KiKa kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van diensten van KiKa, en/of omdat je deze gegevens zelf bij het contact met KiKa verstrekt. KiKa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • T-shirtmaat en geslacht;
 • Financiële informatie die je ons verstrekt, zoals je rekeningnummer;
 • Gegevens over je correspondentie met ons;
 • Technische informatie en gegevens over je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres;
 • Andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt;
 • Informatie uit publiekelijk toegankelijke bronnen.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die gebruikt worden voor marketing wordt er toestemming gevraagd. Denk hierbij aan:

 • Surfgedrag door middel van marketingcookies;
 • E-mailadres voor de nieuwsbrief.

Hoe gaan we om met de persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar?
Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we toestemming nodig van de ouders/verzorgers om onze producten en diensten te gebruiken. Deze toestemming is vormvrij. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als je er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat we deze informatie kunnen verwijderen.
Hoe verzamelen we informatie over jou?
We verzamelen persoonsgegevens uit de door actievoerders, deelnemers, sponsors en donateurs verstrekte persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van KiKa. 

Cookies

Op de websites zijn cookies geplaatst om te zien wat mensen online doen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.
 Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
KiKa maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je van alle onderdelen van de site gebruik kunt maken. Zonder deze cookies kan de website niet optimaal werken. Deze cookies geven ons basisinformatie over het gebruik van onze site. De gegevens die we hiervoor verzamelen zijn anoniem;
 • Analytische cookies: deze cookies gebruiken wij om informatie te verzamelen over hoe je onze website gebruikt. We gebruiken deze informatie om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. De cookies verzamelen anonieme informatie over je activiteiten op de website;
 • Marketing cookies: deze cookies helpen ons bij het inzetten van relevante advertenties. Zo kunnen we ons mediabudget zo efficiënt mogelijk besteden. Ons doel: met minder uitgaven méér kinderen helpen. Door het accepteren van deze cookies plaatsen wij ook tracking cookies.

Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook

Via onze website wordt er een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze cookies voor advertenties, inzichten en metingen. De cookies kunnen worden aangepast als gevolg van het verbeteren en bijwerken van de Facebook-services. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Facebook verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wil je meer weten over het Facebook cookiebeleid, bekijk dan de website.

Wat is onze rechtsgrond voor gegevensverwerking?
Al ons gebruik van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de wet. De wet vereist dat we alleen gegevens verwerken als we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben. We gebruiken je persoonsgegevens als volgt:

 • We verzamelen, verwerken en bewaren je persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een gevraagde dienst;
 • Wanneer het noodzakelijk is voor jou en onze legitieme belangen en het grondrechtelijk is toegestaan. Onze legitieme belangen omvatten; het beheer van onze organisatie, het sturen van marketingmateriaal en het begrijpen van onze achterban;
 • Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen;
 • Bij het verzenden van e-mail over direct marketing, fondsenwerving, campagnes en evenementen gaan we uit van je toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
KiKa verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden van derden. We delen je gegevens enkel met leveranciers die ons ondersteunen in ons bedrijfsproces en waar we een verwerkersovereenkomst mee afgesloten hebben. We geven hen geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

Eventueel kan er een verzoek gedaan worden om gegevens openbaar te maken aan bijvoorbeeld financiële instellingen, accountants, advocaten of om te voldoen aan wetten, bevelen en verzoeken van de bevoegde autoriteiten die op hen van toepassing zijn.
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
We bewaren je persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Je gegevens worden dus niet langer bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is. Wanneer de bewaartermijn van je gegevens is verstreken worden de gegevens veilig verwijderd.
 
Zodra je ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen met je te communiceren, zullen we je gegevens en de daarbij horende informatie blijven bewaren, zodat we je verzoek om je niet meer te benaderen kunnen inwilligen. Je hebt daarnaast het recht ons te vragen je gegevens te verwijderen. Indien dit wettelijk mogelijk is doen we dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken. Wanneer je persoonsgegevens aan derde partijen zijn verstrekt mag je KiKa vragen om, wanneer dit mogelijk is, de verwijdering van je persoonsgegevens ook bij deze derde partijen te bewerkstelligen.

Inkomsten uit erfenissen zijn uiterst belangrijk voor KiKa. Door jouw verstrekte gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard, om administratie betreffende erfenissen te kunnen bijhouden en effectief te kunnen communiceren met de nabestaanden van mensen die ons een erfenis nalaten. Dit stelt ons ook in staat om de bronnen van inkomsten uit erfenissen te identificeren en analyseren.
Wat zijn je rechten?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan je doen via het contactformulier, een e-mail te sturen via info@kika.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
 
Je hebt de volgende rechten:
 •    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 •    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 •    het laten corrigeren van fouten;
 •    het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 •    intrekken van toestemming;
 •    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 •    overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Heb je een klacht, een wijziging of wil je meer informatie?

Online privacy en adverteren

 Wil je meer weten over online privacy, advertenties en hoe dit precies werkt? Bekijk dan de website van Your Online Choices of de website van de Rijksoverheid.


 Klachtenprocedure

 Klik hier voor meer informatie over de klachtenprocedure van KiKa.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijziging doorgeven

Zijn je contactgegevens veranderd? Dan ontvangen wij deze wijziging graag. Onderaan elke pagina van de website kan je de wijzigingen doorgeven door op de knop “Wijziging/opzegging” te klikken .Indien je wat betreft je actieaginaaanpassingen wil maken, kan dat door in je eigen profiel en actiepagina aanpassingen te doen. Hier kun je ook je mailvoorkeuren en gegevens aanpassen.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen